17 des 2017

Ny avtale med Get TV

Styret i Utomhussameiet har forhandlet fram en utvidelse av grunnabonnementet med Get på gunstige vilkår. Hver abonnent kan nå velge kanaler innenfor 55 poeng (tidligere 35). Det åpner muligheten for å inkludere HBO Nordic. Gå inn på get.no og logg inn på "Min Get" for å gå gjennom valget av kanaler.