Nøkler

Inngangsdør : For bestilling av nøkler til inngangsdøren send mail til borge.hofset@hotmail.com med kopi til inge.lindblom@gmail.comNår du bestiller må du oppgi antall + riktig systemnummer (MU xxxx xxx) I tillegg må du oppgi at det gjelder Solsiden 1 og oppgang 3 eller 5 i tillegg til leilighetsnummer, navn og adresse på den som bestiller så vil du motta faktura i etterkant.

Egen leilighet: Nøkler til leilighetene må man selv sørge for å kopiere opp.

Postkassenøkkel: Det er mulig å få kopiert opp postkassenøkkel hos Låshuset, Dronningensgate 25, 0154 Oslo. Tlf: 22 47 75 75 .

Hvis postkassenøklene dine er mistet eller komt bort, må du skifte lås på postkassene.

Lås kan skiftes på følgende måter:

Stansefabrikken kan sende en servicemann som bytter låsen, pris inklusiv lås kr 2.044,- inkl mva. Kan bestilles gjennom nettbutikken til Stansefabrikken: https://postkasse.no/produkt/bytte-postkasselas/

Du kan selv bytte lås etter å ha bestilt ny lås i nettbutikk tiol Stansefabrikken på følgende link: https://postkasse.no/produkt/postkasselas-for-stansefabrikken-sandberg-postkasser/ . En dokument med framgangsmåte kan sendes per mail for å lette oppgaven.

Du kan kontakte en lokal låsesmed som enten leverer lås eller bytter lås for dere, pris varierer fra låsesmed til låsesmed.