Melding til styret ved utleie

Det er leilighetenes eiere som plikter å gi skriftlig melding til styret om hvem som bor og leier deres respektive leiligheter (se vedtekter § 3 og husordensregler). 

Dette er svært viktig av hensyn til bomiljøets trygghet og sikkerhet, eventuelt brann og ulykker som vil kunne involvere flere av de som bor her. Vi ønsker et godt bomiljø der sameiets styre har nødvendig og oppdatert oversikt over hvem som bor under samme tak.

Derfor, send straks melding om navn og alder på den/de som er leietakere på Solsiden1 boligsameiet til en av disse e-post adressene :

solsiden1@styrerommet.net eller inge.lindblom@gmail.com

VEDTEKT

§ 3

Rettslig råderett

Med de begrensninger som følger av disse vedtekter og gjeldende lovgivning, har den enkelte Sameier full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til salg, pantsettelse og utleie. De andre Sameierne har likevel panterett i seksjonen for krav mot Sameieren som følger av sameieforholdet for et beløp som ikke kan overstige folketrygdens grunnbeløp, jfr eierseksjonsloven § 25. Side 2 av 7

I forbindelse med eierskifte eller utleie skal det straks gis skriftlig melding til styret med opplysning om ny eiers eller leietakers navn.

FRA HUSORDENSREGLER

§ 16 Leilighetseier skal informere styret om navn og alder på leietaker når leiligheten leies ut.