9 feb 2017

Forsikringer for boligsameiet

Solsiden 1 er forsikret i IF (forsikringsavtale: SP565849.5.1 (5591)
Polisen har en egenandel  på 10 000,- pr skadetilfelle.

Avhengig av hva som har forvoldt skaden kan skadevolder bli holdt ansvarlig for egenandelen. Denne forsikringen gjelder kun bygningen, du forutsettes å ha egen forsikring for innbo og løsøre.

Skade meldes via OBOS Forsikring ved Margrethe Løseth