Verdisaker i boder

Vi minner om at man for å forhindre innbrudd ikke bør ha dyrt sportsutstyr ol. liggende synlig i bodene.