Branninstruks Solsiden 1

Det er utarbeidet en branninstruks som alle også har fått i postkassen. Det er viktig at alle gjør seg kjent med denne. Vi minner også om at alle beboere selv er ansvarlig for at røyvarslere i leiligheten fungerer- Sjekk batteriet regelmessig!

BRANNINSTRUKS SOLSIDEN 1

RING 110

VARSLE

REDDE

SLUKKE

Oppdages brann eller røyk, varsle brannvesen på telefon 110 umiddelbart. Hvis brannalarm ikke har blitt utløst, slå inn manuelle varslere ved utgangene og varsle andre beboere.

Evakuere bygningen. Hjelp barn, eldre og uføre ut.

Ved mindre branntilløp, forsøk å slukke brannen med slange under kjøkkenvask, brannslukningsapparat, brannteppe eller andre hjelpemidler.


DETALJERT INSTRUKS

Ved brann i egen leilighet:

Få alle personer ut av leiligheten, benytt ganger og trapper til å evakuere ut.

Varsle brannvesenet på telefon 110, og vaktselskap Nokas på telefon 02580.

Benytt brannslange under kjøkkenvask, eller brannslukningsapparat for å slukke hvis mulig.

Ved sterk ild-/røykutvikling, evakuere leiligheten.

Hvis man er kjent med hvor annen brann er oppstått, og ingen alarm har blitt utløst:

Slå inn manuelle brannvarslere for å varsle andre beboere. Disse finnes på veggen rett innenfor inngangen, både i oppgang 3 og oppgang 5.

Varsle brannvesen på telefon 110, og ta deretter kontakt med vaktselskap Nokas på telefon 02580 slik at brannvesen og vaktpersonell kan bli oppdatert med best mulig informasjon om brannårsak og sted

Ved annen utløst alarm, sjekk at gangene og trappegangene er frie for røyk og ild:

Lukk dører og vinduer, og pass på at dører i ganger også blir lukket. Disse skal lukkes automatisk.

Hvis ingen røyk eller ild kan sees, benytt trapper til å evakuere ut av bygningen.

Hvis det er brann eller røykutvikling i ganger og trapper, lukk alle dører, forbli i leiligheten og kontakt brannvesen på 110, og deretter vaktselskap Nokas på 02580 for å informere om hvor man er.

Ved evakuering, trekk alltid godt tilbake fra bygget slik at redningsmannskap og kjøretøy kan komme frem. Samlingspunkt for Solsiden 1 er på plassen ved papircontainer utenfor oppgang 5, se bildet til høyre. Benytt aldri heiser ved brannalarm - heisene blir automatisk parkert når brannalarm er utløst. Ved redusert mobilitet/handicap eller lignende: Ta kontakt med andre beboere (nærmeste nabo) som kan bistå ved brann Hvis dette ikke er mulig, kontakt styret for hjelp med å avtale assistanse. Sørg alltid for at rømningsveier er frie for hindringer, gjør deg kjent med brannslukningsutstyr i egen leilighet.