Brann 14.3

Det oppsto brann i det nye gatekjøkkenet "Smak" tidlig tirsdag morgen den 14.3. Alle beboere evakuerte seg selv forholdsvis raskt og nødetatene kom etter få minutter. Brannårsaken skal være en eksplosjon i et gassdrevet kjøleskap/kjølerom. Det henger fortsatt igjen vond lukt i oppgangen men det er satt ut noen bokser som skal hjelpe til å bli kvitt lukten raskere.